Maklumat Pelayanan

 

DENGAN INI, MENYATAKAN SANGGUP MEYELENGGARAKAN PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU